Menu
Your Cart
Προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε τον ιστότοπό μας όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό χρησιμοποιούμε cookies. Εξακολουθώντας να χρησιμοποιείτε το Site μας, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

Όροι Χρήσης

1. ΓΕΝΙΚΑ: Η ιστοσελίδα www.gymwear.gr αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα ( e-shop) πώλησης ενδυμάτων και αξεσουάρ άθλησης και γυμναστικής και ανήκει στην ατομική επιχείρηση της Αναστασίας Φωτιάδη. Η δραστηριότητα τής επιχείρησης και του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι αμιγώς εμπορική , εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Κλεάρχου 81 , διαθέτει ΑΦΜ:053469946 , Δ.Ο.Υ. Αγ.Δημητρίου , τηλέφωνο επικοινωνίας:6944595867.και email επικοινωνίας order@gymwear.gr Το ηλεκτρονικό κατάστημα και η επιχείρηση διαθέτει εμπορικό σήμα λεκτικό gymwear.gr και με απεικόνιση την εικόνα δρομέα σε κίνηση, κατοχυρωμένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης -Διεύθυνση Εμπορίου με αριθμό ……….. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (e-shop) προσφέρει σε όλους τους πελάτες μας, όσο και σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου, άμεση ενημέρωση για τα προϊόντα που προσφέρει η επιχείρηση μας, καθώς και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά αγοράζοντας, είτε κάποιο από τα προϊόντα που ήδη υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας, είτε προβαίνοντας σε ειδικές παραγγελίες. Η χρήση τού ηλεκτρονικού καταστήματος και η πραγματοποίηση των αγορών μέσω αυτού καθορίζονται και διέπονται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και πριν προβείτε σε χρησιμοποίηση του και σε οποιαδήποτε παραγγελία θα πρέπει να αναγνώσετε και να λάβετε γνώση των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ . Οι όροι αυτοί δεν αποτέλεσαν ούτε αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον χρήστη και ως εκ τούτου ο χρήστης θα πρέπει να 1 αναγνώσει προσεκτικά τους εν λόγω όρους και εάν δεν συμφωνεί με αυτούς ολικώς ή μερικώς , οφείλει σε κάθε περίπτωση να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και τού περιεχομένου αυτών. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματός μας σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών από τον χρήστη. Οι παρόντες όροι, όπως αναγράφονται παρακάτω, δύνανται να τροποποιηθούν μονομερώς από την επιχείρηση μας ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών. Προτείνουμε στους χρήστες να ελέγχουν περιοδικά και σε κάθε περίπτωση πριν από την χρήση για να διαπιστώνουν και να λαμβάνουν γνώση τυχόν αλλαγών στους ισχύοντες όρους. Η οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων δεν επηρεάζει συναλλαγές και παραγγελίες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανήλικους καθώς και από πρόσωπα που δεν έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα ή συνείδηση των πραττομένων από αυτά. Η είσοδος στο ηλεκτρονικό κατάστημα αποτελεί αυτοδίκαια και δήλωσή σας ότι είστε ενήλικας και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα και ότι αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μην επιτρέπετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας , άλλως ευθύνεστε εσείς ως χρήστης. 


2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ: Οι χρήστες της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος www.gymwear.gr αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα τού καταστήματός μας για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail και γενικά με οιονδήποτε τρόπο μετάδοση περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαπτικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό , άσεμνο, λιβελογραφικό, περιεχομένου διακρίσεων που αφορούν το 2 θρήσκευμα, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνότητα ή την καταγωγή ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου. Επιπλέον, οι χρήστες-φυσικά πρόσωπα αποδέχονται ότι τα προϊόντα που παραγγέλνουν και η εν γένει πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος προορίζονται για προσωπική χρήση και για νόμιμους σκοπούς, δεσμεύονται δε να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και τους παρόντες όρους. 


3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας , το οποίο περιλαμβάνει όλως ενδεικτικά, κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια , αρχεία, λογότυπα, οικονομικά στοιχεία κ.λ.π. αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ηλεκτρονικού καταστήματος και εν γένει τής επιχείρησης μας και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Η επιχείρηση διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και κάθε συναφής ενέργεια πάνω στα ανωτέρω στοιχεία, χωρίς την τυχόν ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της επιχείρησής μας. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που έχει προκληθεί σε αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Οι χρήστες δεν δικαιούνται να μεταδίδουν εσωτερικές πληροφορίες και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος των συναλλακτικών σχέσεων με την επιχείρησή μας ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας, ούτε πληροφορίες που παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά 3 δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Τέλος, οι χρήστες δεν επιτρέπεται να εισβάλλουν και να τοποθετούν ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, διότι οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια παραβιάζει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής. 


4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: α. Εγγραφή και κωδικοί ασφαλείας: Για την διευκόλυνση των συναλλαγών σας θα πρέπει να εγγραφείτε ως χρήστες στην ιστοσελίδα τού ηλεκτρονικού καταστήματός μας ανοίγοντας έτσι ένα λογαριασμό κατά την πρώτη σας αποστολή αιτήματος παραγγελίας προς την επιχείρησή μας. Θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα προφίλ χρήστη με κωδικούς ασφαλείας , δηλαδή Κωδικό Εισόδου Χρήστη (username) και Μυστικό Κωδικό Πρόσβασης (password ). Ως εκ τούτου θα μπορείτε με ασφάλεια να έχετε πρόσβαση στο προσωπικό σας αρχείο συναλλαγών με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, θα ελέγχετε τα στάδια των παραγγελιών σας και γενικά των συναλλαγών σας, θα μας ενημερώνετε για τυχόν αλλαγή των προσωπικών σας στοιχείων και θα ζητάτε αλλαγές ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα. Θα μπορείτε να μεταβάλετε τους προαναφερόμενους κωδικούς όποτε επιθυμείτε. Σας συνιστούμε δε να αλλάζετε τους κωδικούς κατά τακτά χρονικά διαστήματα Σε περίπτωση απώλειας ή αν αυτοί περιέλθουν σε γνώση τρίτου προσώπου, θα πρέπει να ειδοποιήσετε την επιχείρησή μας, άλλως ουδεμία ευθύνη βαρύνει την επιχείρησή μας αν γίνει χρήση των κωδικών σας από τρίτο πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρησή μας επιφυλάσσεται για 4 κάθε ζημία που τυχόν υποστεί από παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του χρήστη-πελάτη. β. Καταχώρηση προσωπικών στοιχείων: Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων από πλευράς του πελάτη- χρήστη, δηλαδή από εσάς. Κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας, θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής), τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο), ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) και σε περιπτώσεις που η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός, η ημερομηνία λήξης της κάρτας και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας. Μαζί με αυτά τα στοιχεία κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη ζητείται και ο κωδικός πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της επιχείρησής μας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον του συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών. Συνιστούμε στους πελάτες μας να δίδουν στην επιχείρησή μας ορθά τα προσωπικά τους στοιχεία, ώστε να δύναται η επιχείρησή μας και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα να επικοινωνεί μαζί σας και να παραδίδει τα προϊόντα στο σωστό αποδέκτη-πελάτη και στην σωστή διεύθυνση. Σε περίπτωση δε αλλαγής των εν λόγω προσωπικών στοιχείων θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την επιχείρησή μας ώστε να καταχωρηθούν οι αλλαγές των στοιχείων σας.


5. ΠΩΛΗΣΗ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ:

 ΓΕΝΙΚΑ : Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 περί Προστασίας του Καταναλωτή, όπως ισχύει και της λοιπής ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Τα έξοδα αποστολής προϊόντων στον πελάτη βαρύνουν αποκλειστικά την επιχείρησή μας, η οποία αναλαμβάνει τη δωρεάν αποστολή αυτών σε ολόκληρη την Ελλάδα με τον συνεργαζόμενο με εμάς μεταφορέα που η επιχείρησή μας έχει επιλέξει.. Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του e-shop έχετε εφόσον έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τα διατιθέμενα προϊόντα, τις τιμές πώλησης και τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις των συναλλαγών. Η επιχείρησή μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη. Ανεξάρτητη Αρχή στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς σας είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή (Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ. 2106460862) .

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ:

1. Προϋποθέσεις παραγγελίας: 

Κατ’ αρχήν σας ενημερώνουμε ότι για να συναφθεί σύμβαση πωλήσεως μεταξύ χρήστη- πελάτη και του ηλεκτρονικού καταστήματός μας για τα προϊόντα που διαθέτει, ως προϋπόθεση είναι η αποδοχή τής παραγγελίας του πελάτη από την επιχείρησή μας. Σε περίπτωση που η παραγγελία τού πελάτη δεν γίνει αποδεκτή από την επιχείρησή μας, ενώ έχουν ήδη αφαιρεθεί χρήματα από τον λογαριασμό του πελάτη, τότε αυτά επιστρέφονται ατόκως. Για την πραγματοποίηση της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα απαιτούνται: α) Η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας (δημιουργία λογαριασμού με τα στοιχεία πελάτη) με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης. Οι παραγγελίες πραγματοποιούνται μετά τη δημιουργία του λογαριασμού, συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής με όλα τα προσωπικά στοιχεία που σας ζητούνται. Εάν είστε ήδη μέλος, η είσοδος στο λογαριασμό σας γίνεται συμπληρώνοντας το e-mail σας ή το username και το password που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας, κάνοντας login στο χώρο μελών. Σε κάθε περίπτωση το e-mail που θα δηλώσετε πρέπει να είναι υπαρκτό και να ανήκει σε εσάς, διότι όλη η επικοινωνία μας, θα γίνεται μέσω του e-mail που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας. β) Η ανεπιφύλακτη αποδοχή από εσάς των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, ιδίως αυτών που αφορούν τη συλλογή και όπου απαιτείται τη χρήση προσωπικών δεδομένων.

2. Διαδικασία παραγγελίας: • Θα σας ζητηθεί να κάνετε login αν είστε ήδη εγγεγραμμένο μέλος ή να κάνετε νέα εγγραφή. • Θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε τις πληροφορίες ως προς τα στοιχεία αποστολής της παραγγελίας καθώς και να επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής και τόπο παράδοσης. Δηλαδή θα πρέπει να καταχωρήσετε το ονοματεπώνυμό σας, την ακριβή διεύθυνση αποστολής του προϊόντος, το όνομα που είναι στο κουδούνι , τον αριθμό τηλεφώνου σας και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail) , καθώς και το ονοματεπώνυμο τρίτου τυχόν προσώπου το οποίο, κατ’ εντολήν σας , θα παραλάβει το προϊόν. • Επίσης θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε εκπτωτικό κωδικό αν διαθέτετε, καθώς και αν επιθυμείτε να λαμβάνετε το newsletter τής επιχείρησης και να προσθέσετε οποιοδήποτε σχόλιο επιθυμείτε στην παραγγελία σας. Η παραλαβή της παραγγελίας σας, γίνεται με μεταφορά τού προϊόντος που παραγγείλατε από τον συνεργαζόμενο με εμάς μεταφορέα και παράδοση αυτού σε εσάς. Όταν ολοκληρωθεί η παραγγελία από εσάς θα λάβετε μία ηλεκτρονική επιστολή ( e-mail ) από εμάς το οποίο θα επιβεβαιώνει την παραγγελία και την αποδοχή της από την επιχείρησή μας.

3. Διαθεσιμότητα προϊόντων: Τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση μέσω τής παρούσας ιστοσελίδας είναι διαθέσιμα στην ελληνική επικράτεια και σε χώρες του εξωτερικού. Σε περίπτωση παραγγελίας για μη διαθέσιμο προσωρινά προϊόντος ή εξάντλησης του αποθέματος, διατηρούμε το δικαίωμα να σας ενημερώσουμε για την αδυναμία ολοκλήρωσης της πώλησης είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω του e-mail και να σας προτείνουμε αντίστοιχα προϊόντα προς πώληση. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την ολοκλήρωση τής πωλήσεως και έχετε ήδη καταβάλει το ποσό, θα σας το επιστρέψουμε ατόκως στο ακέραιο.

4. Απόρριψη παραγγελίας:  Η επιχείρησή μας δεν φέρει ευθύνη έναντι του πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου για την απόσυρση προϊόντων από την παρούσα ιστοσελίδα , για την αφαίρεση περιεχομένου τής παρούσης ιστοσελίδας καθώς και για την άρνηση διεκπεραίωσης ή αποδοχής μιας παραγγελίας ακόμη και αν έχουμε αποστείλει Επιβεβαίωση Παραγγελίας.

5. Τρόποι πληρωμής: Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση σας όταν θέλετε να κάνετε αγορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα μας, διαθέτουμε τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

α) με πιστωτική κάρτα ή χρεωστική κάρτα. Η χρέωση της κάρτας γίνεται την ημέρα έναρξης της διαδικασίας αποστολής των προϊόντων, εκτός από τα προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή είναι σαφώς εξατομικευμένα, για τα οποία η χρέωση της πιστωτικής κάρτας γίνεται αμέσως μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας μέσω της πιστωτικής σας κάρτας και όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας. Σας δίνεται η δυνατότητα πληρωμής και με άτοκες δόσεις βάσει της ισχύουσας εμπορικής πολιτικής. Με την επιλογή του συγκεκριμένου τρόπου πληρωμής θα μεταφερθείτε σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών της συνεργαζόμενης Τράπεζας που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών, δηλαδή της Τράπεζας Αlpha bank, όπου και θα σας ζητηθούν όλα τα στοιχεία της κάρτας σας. Είναι σημαντικό να αναφέρετε απαραιτήτως ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Σε περίπτωση που η πιστωτική σας κάρτα δεν εγκριθεί από την τράπεζα σας, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία σας.

β) με αντικαταβολή 

γ) με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στις κάτωθι Τράπεζες:

Alpha bank Iban GR1601401560156002330000800

6. Αναθεώρηση και Πληρωμή: Στο προτελευταίο βήμα θα βρείτε τις διαδικασίες αναθεώρησης της παραγγελίας ως προς τα Στοιχεία Αποστολής τα Στοιχεία Χρέωσης και τον Τρόπο Αποστολής. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα Στοιχεία Χρέωσης και τα Στοιχεία Αποστολής. Σε αυτό το βήμα θα ενημερωθείτε για τη χρέωση της αξίας των προϊόντων και την τελική τιμή πληρωμής. Για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα θα πρέπει απαραίτητα να αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης 

7. Ολοκλήρωση παραγγελίας. Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα καταχωρήσετε τα στοιχεία ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση πληρωμής με Πιστωτική Κάρτα, θα μεταβείτε στο αντίστοιχο περιβάλλον του τραπεζικού ιδρύματος και στην περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης θα ενημερωθείτε ότι η παραγγελία σας έχει ολοκληρωθεί. Στην περίπτωση της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό η παραγγελία σας θα είναι σε κατάσταση αναμονής και θα εκτελεστεί όταν επιβεβαιώσουμε ότι το ποσό έχει κατατεθεί. Για διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε το αντίγραφο της κατάθεσης στο οποίο θα πρέπει να έχετε δηλώσει τον αριθμό παραγγελίας και το ονοματεπώνυμό σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να μας στείλετε το αποδεικτικό, παρακαλούμε να μας στείλετε ένα e-mail με την ημερομηνία κατάθεσης, την τράπεζα κατάθεσης, τον αριθμό κατάθεσης, τον αριθμό παραγγελίας, το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, ώστε να ελέγξουμε και να επιβεβαιώσουμε εμείς τα στοιχεία αυτά και να προχωρήσουμε με την παραγγελία σας. 


8. Επιβεβαίωση/Ενημέρωση Παραγγελίας: Μέσω τής ιστοσελίδας μας μπορείτε να ενημερώνεστε από το κατάστημά μας πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας για την ταυτότητα 10 και τη διεύθυνση του προμηθευτή, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τιμή, την ποσότητα, τις δαπάνες μεταφοράς, τον τρόπο πληρωμής, την ημερομηνία παράδοσης. Με την αποστολή της φόρμας παραγγελίας, λαμβάνετε ηλεκτρονικά αντίγραφο της παραγγελίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχετε δηλώσει κατά την καταχώρηση της παραγγελίας σας, το οποίο περιλαμβάνει την λεπτομερή περιγραφή των εμπορευμάτων της παραγγελίας και έναν μοναδικό κωδικό παραγγελίας, με τον οποίο θα μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόοδο και εξέλιξη της παραγγελίας σας. 


9. Τιμή προϊόντος: Η τιμή κάθε προϊόντος προσδιορίζεται ευκρινώς στην ιστοσελίδα. Εάν διαπιστωθεί λάθος στην τιμή οποιουδήποτε προϊόντος έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία στη διορθωμένη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε. Εάν είναι αδύνατο να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε ότι η παραγγελία σας έχει ακυρωθεί και θα σας επιστρέψουμε στο ακέραιο κάθε ποσό που έχετε πληρώσει.. Στις τιμές που αναγράφονται στα προϊόντα μας περιλαμβάνεται Φ.Π.Α 24% ή σε οποιοδήποτε ποσοστό αυτός διαμορφωθεί στο μέλλον από το Υπουργείο Οικονομικών αλλά όχι τα έξοδα αποστολής, στην περίπτωση που επιβαρύνεστε σχετικά με Έξοδα Αποστολής. Ενδεχόμενη αλλαγές στην τιμολόγηση των προϊόντων δεν επηρεάζει τις παραγγελίες για τις οποίες έχει ήδη αποσταλεί Επιβεβαίωση Παραγγελίας. 


10. Αποστολή των προϊόντων:

Για τις αγορές σας ανω των € 50 δεν έχετε καμία επιβάρυνση εξόδων αποστολής.

Για μικρότερα ποσά τα έξοδα αποστολής διαμορφόνωνται ώς εξής :

Παραδόσεις εντός Αττικής : € 2,80 ανα αποστολή μέχρι 2 κιλά

Παραδόσεις εκτός Αττικής : € 3,50 ανα αποστολή μέχρι 2 κιλά

Εξοδα αντικαταβολής : € 2,50 ανα αποστολή Οι παραδόσεις των προϊόντων γίνονται μόνο εντός των φυσικών ορίων της Ελλάδος μέσω τού συνεργαζόμενου με εμάς μεταφορέα ( ΕΛΤΑ courier). Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη ή τιμολόγιο) 


11. Παράδοση των προϊόντων: Η ημερομηνία παράδοσης τού προϊόντος ορίζεται στην επιβεβαίωση τής παραγγελίας και σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί τέτοια, το προϊόν παραδίδεται εντός 1-2 ημερών από την επιβεβαίωση της παραγγελίας για την Αττική και 1-3 ημερών για περιοχές εκτός Αττικής. Στην περίπτωση αποστολής σε δυσπρόσιτες περιοχές ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος. Η παράδοση γίνεται μέσω του συνεργαζόμενου με την επιχείρησή μας μεταφορέα ( ΕΛΤΑ courier). Σε περίπτωση κατά την οποία για λόγους ανωτέρας βίας, όπως π.χ. ενδεικτικά αποτελούν οι κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.λπ. δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε το προϊόν εντός του καθορισμένου χρόνου, θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail αν επιθυμείτε την ολοκλήρωση τής παραγγελίας και σε καταφατική περίπτωση θα ορίσουμε νέα ημερομηνία παράδοσης. Σε περίπτωση αδυναμίας τού μεταφορέα να σας παραδώσει την παραγγελία σας, θα σας αφήσει σημείωμα για τον τόπο που βρίσκεται η παραγγελία σας και πως θα επικοινωνήσετε εσείς μαζί του ή αυτός με εσάς. Σε περίπτωση που το προϊόν είναι έτοιμο προς παράδοση και δεν έχει παραδοθεί για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του καταστήματός μας, το κατάστημά μας θα θεωρήσει ότι υπαναχωρείτε από την παραγγελία και επιθυμείτε την ακύρωσή της. Στην περίπτωση αυτή θα σας επιστρέψουμε  ατόκως οποιοδήποτε ποσό έχετε καταβάλει στην επιχείρησή μας το αργότερο εντός 14 ημερών από την λήξη τής συμβάσεως . Σε περίπτωση απώλειας τής παραγγελίας εξ υπαιτιότητος του μεταφορέα θα ενημερωθείτε άμεσα από το κατάστημά μας και, εφ’ όσον το επιθυμείτε, θα αντικαταστήσουμε και θα αποστείλουμε εκ νέου σε εσάς το ίδιο προϊόν που παραγγείλατε, άλλως θα σας επιστρέψουμε ατόκως κάθε ποσό που λάβαμε από εσάς.. Από την παράδοση τού παραγγελθέντος προϊόντος σε εσάς ή σε άλλο πρόσωπο που ενεργεί κατ’ εντολήν σας για να παραλάβει το προϊόν, μετατίθεται σε εσάς η ευθύνη για το προϊόν , αποκτάτε δε την κυριότητα τού προϊόντος όταν η επιχείρησή μας εισπράξει ολοσχερώς τα ποσά που οφείλονται σε σχέση με το προϊόν συμπεριλαμβανομένων του τιμήματος και των εξόδων αποστολής. 


12. Πολιτική Επιστροφών: Οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή την πολιτική ισχύουν για όλα τα προϊόντα που αγοράζονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα μας μέσω τής ιστοσελίδας μας. Έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση αναιτιολόγητα εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα παραλάβετε το προϊόν. Για το δικαίωμα υπαναχώρησης θα πρέπει να ενημερώσετε την επιχείρησή μας στο τηλέφωνο 6944595867 ή στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση: order@gymwear.gr πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης, δηλαδή πριν παρέλθουν 14 ημέρες από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος. Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των προϊόντων βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε και συνοδεύονται με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο. Η παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων θα μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από τη διεύθυνση που είχατε δηλώσει εξαρχής για την αποστολή τους και την οποία μας έχετε υποδείξει γραπτώς Εντός 14 ημερών από την παραλαβή των επιστραφέντων προϊόντων από το κατάστημά μας και εφόσον είναι στην αρχική τους κατάσταση, μη έχοντας υποστεί ζημιές ή φθορές, η επιχείρησή μας θα σας επιστρέψει ατόκως το ποσό της αξίας των προϊόντων αυτών, με το οποίο έχετε επιβαρυνθεί χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή (εκτός εάν έχετε συμφωνήσει ρητώς κάτι διαφορετικό). Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή του αντιτίμου των επιστρεφόμενων προϊόντων θα πραγματοποιείται αφού μας ενημερώσετε γραπτώς για το αίτημα επιστροφής των προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα έχουν παραδοθεί στη συνεργαζόμενη με την επιχείρησή μας εταιρεία μεταφοράς. Αναγκαία προϋπόθεση για την υπαναχώρησή σας από την πώληση είναι να μην έχει χρησιμοποιηθεί του προϊόν, να μην έχουν αφαιρεθεί οι σημάνσεις και τα χάρτινα πινακίδια , να μην έχουν φθορές και ελαττώματα και να είναι εντός τής συσκευασίας των. Εάν το επιστραφέν προϊόν έχει υποστεί ζημιές ή φθορές από υπαιτιότητά σας ή έχει μειωθεί η αξία του λόγω μεταχείρισής του, η επιχείρησή μας θα εκτιμήσει την αξία των ζημιών και το ύψος της μείωσης της αξίας και σε περίπτωση που η επιχείρησή μας υποχρεωθεί να προβεί σε επιστροφή χρημάτων προς εσάς, το αντίστοιχο ποσό της ζημίας θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό της επιστροφής. Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την πολιτική επιστροφών, αναγνωρίζονται, σε κάθε περίπτωση, όλα τα δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από τις ισχύουσες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα προκύπτει σε σχέση με τους όρους εγγύησης των προϊόντων. 


13. Πολιτική επιστροφών και αλλαγής ελαττωματικών προϊόντων: Τα προϊόντα που διαθέτει η επιχείρησή μας ελέγχονται πριν την παράδοσή τους στον πελάτη ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση να έχουν ελαττώματα και συσκευάζονται επιμελώς, ώστε να παραδίδονται σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση που παραλάβετε το προϊόν χωρίς να εκφράσετε κάποια συγκεκριμένη επιφύλαξη σημαίνει ότι έχετε παραλάβει ανεπιφύλακτα το προϊόν από την επιχείρησή μας. Παρ’ ‘όλα αυτά συνιστούμε στους πελάτες μας να ελέγχουν το προϊόν κατά την παράδοση, ώστε αν διαπιστωθούν φθορές ή ελαττώματα να μας ενημερώσετε επικοινωνώντας στο e-mail order@gymwear.gr προκειμένου να μας γνωστοποιήσετε εντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή: αν επιθυμείτε την αντικατάσταση τού προϊόντος ή την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου ή να υπαναχωρήσετε από την πώληση ασκώντας το εν λόγω δικαίωμά σας με άτοκη επιστροφή χρημάτων, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Σε περίπτωση που ζητήσετε αντικατάσταση θα πρέπει να καλέσετε το συνεργαζόμενο με την επιχείρησή μας μεταφορέα για να παραλάβει τα προϊόν από εσάς. Μετά την παραλαβή τους από την επιχείρησή μας, θα σας παραδώσουμε το νέο προϊόν που επιθυμείτε, ίσης αξίας με αυτό που αντικαθίσταται. Η δαπάνη επιστροφής του προϊόντος μέσω του μεταφορέα βαρύνει την επιχείρησή μας.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ :

Ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, όπως διαμορφώθηκε βάσει της Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης στην Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας {ΦΕΚ 969/22-3-2017, Τεύχος Β΄), δημοσιεύεται από το 15 ηλεκτρονικό μας κατάστημα και μπορείτε να τον διαβάσετε εξ' ολοκλήρου κάνοντας κλικ εδώ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Η επιχείρησή μας δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να τερματίσει άμεσα οποιαδήποτε συμφωνία με τον χρήστη-πελάτη τού ηλεκτρονικού καταστήματος στο πλαίσιο των παρόντων όρων οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντάς αυτόν, ακυρώνοντας την ιδιότητα μέλους και την πρόσβασή του στο λογαριασμό του. Η επιχείρησή μας δύναται ακόμα και να αναστείλει τη χρήση από τον πελάτη, των υπηρεσιών της, χωρίς προειδοποίηση οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να έχει οποιαδήποτε ευθύνη απέναντι του. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από την επιχείρησή μας. Η ανάρτηση των τροποποιήσεων στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος καθιστά αυτές ισχυρές, οι δε χρήστες-πελάτες θα πρέπει να ενημερώνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο των τροποποιήσεων επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα μας σε τακτά διαστήματα και σε κάθε περίπτωση πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής. Με τους παρόντες όρους ο χρήστης-πελάτης αποδέχεται ότι η μη εξουσιοδοτημένη χρήση, από αυτόν, των Υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας και του ηλεκτρονικού καταστήματός μας μπορεί να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτη ζημιά για την επιχείρησή μας. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση τέτοιας μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η επιχείρησή μας θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει, πέραν των οποιωνδήποτε άλλων διαθέσιμων ένδικων μέσων, την άμεση λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον του χρήστη, απαγορεύοντας οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση των Υπηρεσιών της Η ακυρότητα ή μη εκτελεστότητα οποιασδήποτε διάταξης (εν όλω ή εν μέρει) των παρόντων όρων δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα ή εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων (εν όλω ή εν μέρει). Το σύνολο ή μέρος οποιοσδήποτε διάταξης η οποία θεωρείται από αρμόδιο δικαστήριο ως άκυρη ή ανεφάρμοστη θα θεωρείται ότι έχει διαγράφει από τους παρόντες όρους. Σε οποιοδήποτε σημείο των όρων προβλέπεται η επιστροφή χρημάτων στον πελάτη ή η πίστωση σε λογαριασμό του, αυτή εννοείται πάντοτε ως άτοκη. Οι παρόντες όροι αφορούν τον χρήστη-πελάτη προσωπικά. Δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει τους παρόντες όρους, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Οι παρόντες όροι αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ χρήστη-πελάτη και τής επιχείρησής μας και αντικαθιστούν όλους και οποιουσδήποτε προηγούμενους όρους, προϋποθέσεις, συμφωνίες και ρυθμίσεις όσον αφορά τη χρήση, από μέρους του πελάτη, των Υπηρεσιών της. Θα ενεργούμε άμεσα σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιο Περιεχόμενο Χρήστη παραβιάζει τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση που περιέλθει σε γνώση τού πελάτη ή υποψιαστεί ότι γίνονται οποιεσδήποτε παράνομες δραστηριότητες, θα πρέπει να μας ενημερώσει τηλεφωνικώς ή γραπτώς στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Οποιαδήποτε παράλειψη, από την επιχείρησή μας, να επιβάλει οποιουσδήποτε από τους παρόντες όρους, δεν θα συνιστά παραίτηση από αυτούς ή από το δικαίωμα να επιβάλει οποιουσδήποτε από τους παρόντες όρους σε μεταγενέστερο στάδιο. Φυσική ή νομικά πρόσωπα τα οποία δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στους παρόντες όρους δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα να επιβάλουν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων. Ανεξάρτητα από τη χώρα από την οποία ο χρήστης-πελάτης αποκτά πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες του, οι παρόντες όροι και η χρήση, από μέρους του, των Υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας ρυθμίζονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. 17 Κάθε διαφορά που αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες μεταξύ του ηλεκτρονικού καταστήματός μας και τού χρήστη-πελάτη δύναται να επιλυθεί ηλεκτρονικά με την διαδικασία τής Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών , όπως ρυθμίζεται στην ΚΥΑ 70330/2015 με την οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2013/11/ΕΚ. Επιπλέον αρμόδιος Φορέας Επίλυσης Διαφοράς είναι και η Ανεξάρτητη Αρχή «Ο Συνήγορος του Καταναλωτή». Σε κάθε περίπτωση για την επίλυση τυχόν διαφορών που μπορεί να προκόψουν δυνάμει του παρόντος αποκλειστική δικαιοδοσία έχουν τα δικαστήρια των Αθηνών,. Ο χρήστης-πελάτης δηλώνει ότι ανέγνωσε τους παρόντες όρους τους οποίους αποδέχεται συνολικά και αναγνωρίζει ότι καταλαμβάνουν και ρυθμίζουν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών από την επιχείρησή μας και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα κατά την διάρκεια της χρήσης της ιστοσελίδας από αυτόν είτε για ενημέρωσή του είτε για πραγματοποίηση συναλλαγής.