Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ( General Data Protection Regulation – στο εξής “GDPR”) και είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). 


Βασικός στόχος τού ηλεκτρονικού καταστήματός μας είναι να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαφάνεια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Για εμάς το απόρρητο, καθώς και η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι πρωταρχικής σημασίας. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, διασφαλίζοντας ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται σύννομα. 

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ως ορίζεται από το GDPR και την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, είναι η ατομική επιχείρησή μας με την επωνυμία ΦΩΤΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ η οποία εκπροσωπείται από την Φωτιάδη Αναστασία..κάτοικο Αγ.Δημητρίου…., ΑΦΜ: 053469946. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και ενσωματώνεται στους Όρους Χρήσης τής Ιστοσελίδας της επιχείρησής μας. Δύναται να υπόκειται σε τροποποιήσεις και συνιστούμε να την επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα , ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις. 1 Με την επίσκεψη και την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας αποδέχεστε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και την Πολιτική Cookies, όπως ισχύει και αναλύεται κατωτέρω. Η επιχείρησή μας, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε το δικτυακό τόπο της, όπως λεπτομερώς αναλύεται κατωτέρω. Η παραχώρηση των Δεδομένων σας στην επιχείρησή μας, όπως ζητούνται από το διαδικτυακό τόπο, της είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων Δεδομένων προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς με τον καλύτερο τρόπο. Διαφορετικά μπορεί να καταστεί αδύνατη για την επιχείρηση η εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης ή η παροχή των άλλων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες, όπως ενδεικτικά η αποστολή και μεταφορά των προϊόντων. Η επιχείρηση και το ηλεκτρονικό κατάστημά μας λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, εφαρμόζει τον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου, όπως αυτός αναρτάται στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένοι σε κάποια υπηρεσία του, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. 


Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε: 


Συλλέγουμε πληροφορίες οι οποίες παρέχονται από εσάς όταν κάνετε εγγραφή νέου μέλους για λήψη ή χρήση οποιωνδήποτε από τις υπηρεσίες μας. Για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας προς εσάς και να ανταποκρινόμεθα στις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς συλλέγουμε δεδομένα π.χ. κατά τη δημιουργία ενός καταχωρημένου λογαριασμού με εμάς, όταν κάνετε κάποια παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας μας, όταν δηλώνετε συμμετοχή σε κάποια προσφορά ή κάνετε εγγραφή για να λαμβάνετε ανακοινώσεις (newsletter). 


Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς: 


 Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων , θα ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων από πλευράς του πελάτη- χρήστη, δηλαδή από εσάς. Κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας, θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής), η ημερομηνία γέννησης, το φύλο, τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο), ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) και σε περιπτώσεις που η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός, η ημερομηνία λήξης της κάρτας και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας. Μαζί με αυτά τα στοιχεία κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη ζητείται και ο κωδικός πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της επιχείρησής μας ή του ηλεκτρονικού καταστήματός μας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον του συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών. 

 

Δεδομένα που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα: 

 

 Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας συλλέγουμε συγκεκριμένες πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα , όπως cookies, web server logs και web beacons. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες τρίτων στην παρούσα σελίδα, τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσής μας ή τις εφαρμογές μας για κινητά. Οι πάροχοι που διαχειρίζονται τις υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιούν τεχνολογίες, όπως cookies, web server logs και web beacons για να μας βοηθήσουν να αναλύσουμε τον τρόπο κατά τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών των μέσων, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων IP και URL, γνωστοποιούνται σε αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για να αξιολογήσουν τη χρήση της ιστοσελίδας. 

 

 Επίσης συλλέγουμε πληροφορίες οι οποίες μάς παρέχονται κατά τη σύνδεσή σας με το λογαριασμό που έχετε δημιουργήσει στην ιστοσελίδα μας μέσω εφαρμογής τρίτου μέρους, μέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης (όπως για παράδειγμα το Facebook ή το Twitter ή το Instagram), ή μέσω άλλης ιστοσελίδας (όπως για παράδειγμα συνεργάτη προώθησης). Χρήση πληροφοριών και δεδομένων: Θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες και τα δεδομένα, τα οποία μάς παρέχονται είτε από εσάς είτε με τα αυτοματοποιημένα μέσα, για τους ακόλουθους σκοπούς: 

 

1) Για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε, για να διενεργήσουμε την αιτούμενη από εσάς συναλλαγή και την ολοκλήρωση της, π.χ. την πώληση σε εσάς ενός προϊόντος και την παράδοσή του. Για να διασφαλίσουμε την ικανοποίηση των αναγκών σας κατά την χρήση της ιστοσελίδας μας και του ηλεκτρονικού καταστήματός μας. 

2) Για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας για ζητήματα που αφορούν την παραγγελία σας , για να απαντάμε στα αιτήματά σας, για να σας παρέχουμε συμμετοχή σε κληρώσεις, έρευνες και σε προσφορές ή εκπτώσεις. 

3) Με την αγορά από εσάς ενός προϊόντος μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας και έχοντας δώσει την συγκατάθεσή σας , για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο θα σας αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία και ενημερώσεις. 

4) Για να σας στέλνουμε προωθητικό και διαφημιστικό υλικό ή άλλες διαφημιστικές επικοινωνίες.

5) Για να βελτιώνουμε την εμπορική μας δραστηριότητά μέσω τής ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τής διαχείρισης τής επικοινωνίας μας , της ανάλυσης των προϊόντων μας 

6) Για την συμμόρφωσή μας με τον νόμο σε περίπτωση κατά την οποία από τον νόμο υποχρεωθούμε να παράσχουμε τα δεδομένα σας και τις πληροφορίες που σας αφορούν. 

7) για να ελέγχουμε κατά πόσον δικαιούσθε να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες 

8) για ανάλυση της συμπεριφοράς σας ως χρηστώνκαταναλωτών και των τάσεων, με σκοπό τη βελτίωση και την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούν οι καταναλωτές την ιστοσελίδα μας, 


ΠΟΙΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ: 


α. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ: Η επιχείρησή μας και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν πρόκειται κατ’ αρχήν να μεταβιβάσει ή να διαθέσει με οποιοδήποτε τρόπο τα Προσωπικά σας Δεδομένα και τις πληροφορίες που αφορούν εσάς σε τρίτους και σε εμπορικούς ή επιχειρηματικούς συνεργάτες της και προμηθευτές της, χωρίς την πρότερη σχετική ενημέρωση και συναίνεσή σας, πλην των κατωτέρω αναφερομένων περιπτώσεων. Σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση αναγκασθεί από το νόμο ή από δικαστική απόφαση να γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας , θα σας ειδοποιήσει σχετικά, κατά το μέτρο που αυτό είναι δυνατό. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν:

• Οι συνεργάτες μας και οι εργαζόμενοί μας που ενεργούν για λογαριασμό της επιχείρησής μας για τους προαναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας και μόνο. 

• Πάροχοι υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας βάσει των οδηγιών μας, όπως είναι π.χ. οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας δικτύου και διαφήμισης. • Λοιπά τρίτα μέρη μετά από ενημέρωσή σας και εφ’ όσον συναινέσετε ρητώς. Εάν επιλέξετε να μην μας γνωστοποιήσετε ορισμένα από τα Δεδομένα σας ή αρνηθείτε δικαιώματα επικοινωνίας, όπως π.χ. να μην λαμβάνετε ανακοινώσεις (newsletters) είναι πιθανόν να μην μπορέσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει, όπως π.χ. αν μας ζητήσετε να σας ενημερώσουμε πότε ένα προϊόν θα είναι και πάλι διαθέσιμο. 


ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 


Γενικά θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στην επιχείρησή μας και μέχρις ότου ζητήσετε την διαγραφή τους και σε κάθε περίπτωση για όσο χρονικό διάστημα λειτουργεί το ηλεκτρονικό κατάστημά μας και η επιχείρησή μας εν γένει. Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται ανωτέρω (εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία). Τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα διατηρούνται για όσο διάστημα είστε πελάτης και σε κάθε περίπτωση για 2 έτη από την ημερομηνία τής τελευταίας αγοράς που κάνατε με τα στοιχεία σας. Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία και για λόγους παροχής εγγύησης) και σε κάθε περίπτωση για δέκα (10) έτη από την ολοκλήρωση τής αγοράς προϊόντος. Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή ανώνυμα, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση με άλλα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό προγραμματισμό. 


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 


Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια: Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των διαδικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά. Επιπρόσθετα, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνωριση σας ως χρήστη λογαριασμού είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password). Κάθε φορά που καταχωρείτε τα στοιχεία σας, σας παρέχεται πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται με ασφάλεια μέσω της κρυπτογράφησης κατά την μεταφορά τους στο διαδίκτυο και τους εξυπηρετητές (servers) της επιχείρησής μας. Κατά τα ίδια πρότυπα, σας δίδεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας σας (Password) όσο συχνά εσείς επιθυμείτε. Μετά την 7 καταχώρηση του επιθυμητού κωδικού, ο νέος κωδικός κωδικοποιείται και αποθηκεύεται στα συστήματα της Εταιρείας. Για τον λόγο αυτό, ο μόνος που γνωρίζει τον κωδικό σας είστε ο ίδιος και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του κωδικού από τρίτα πρόσωπα. Δυστυχώς, η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί ποτέ να είναι εντελώς ασφαλής. Αν και εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας τα οποία διαβιβάζονται στην ιστοσελίδα μας Οποιαδήποτε διαβίβαση γίνεται με δική σας ευθύνη. Αφού λάβουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, χρησιμοποιούμε, όπως προαναφέραμε, αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας ώστε να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο, η δε επιχείρησή μας και το ηλεκτρονικό κατάστημά μας συμμορφώνονται με τον GDPR και ακολουθούμε αυτόν εμείς και οι συνεργάτες μας επανεξετάζοντας και αναθεωρώντας σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο αν υπάρξουν αλλαγές τού εν λόγω Κανονισμού. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο , καθώς επίσης και από τον νόμο περί προστασίας των Καταναλωτών ( Ν. 2251/1994) , που ρυθμίζει πωλήσεις εξ αποστάσεως. 


ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ: 


1. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, δηλ έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς ως προς την επεξεργασία των Δεδομένων σας. 2. Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα 8 Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης). 3. Έχετε δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεσή σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση. 4. Έχετε δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, δηλαδή μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας. 5. Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δηλαδή μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία. 6. Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και την διακοπή τής επεξεργασίας αυτών εάν αυτή γίνεται για σκοπούς έρευνας αγοράς ( μάρκετινγκ), για έρευνα, για κατάρτιση στατιστικών, για το προσωπικό νόμιμο συμφέρον της επιχείρησής μας ή κατά την εκτέλεση εργασίας για το δημόσιο συμφέρον. 7. Έχετε δικαίωμα μη συμμετοχής σε διαφημιστικά μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω κινητού τηλεφώνου και μέσω ταχυδρομείου. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να μας υποβάλλετε σχετικό αίτημα στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησή μας ή στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος» και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.


Για να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας, θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού προχωρήσετε σε οποιοδήποτε αίτημα υποβάλλεται με βάση τους παρόντες όρους Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημά σας. 

Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε. Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία προσβάλλει τα δικαιώματά σας με οιονδήποτε τρόπο έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, τηλ.: 2106475600, condact@dpa.gr, www.dpa.gr 10


ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:


Όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματός μας συλλέγουμε συγκεκριμένες πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies και εργαλεία παρακολούθησης για τη συλλογή συγκεντρωτικών στοιχείων χρήσης. Τα cookies δεν περιέχουν πληροφορίες που προσδιορίζουν προσωπικά τον χρήστη. 

Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τις περισσότερες υπηρεσίες του χωρίς cookies, αλλά και να ρυθμίσετε τον browser σας ώστε να τα αποτρέπει. Το ηλεκτρονικό κατάστημά μας χρησιμοποιεί τα κατωτέρω cookies: 

• «τα απολύτως απαραίτητα cookies», τα οποία είναι ουσιαστικής σημασίας για την λειτουργία της ιστοσελίδας μας και χωρίς αυτά δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία τής ιστοσελίδας μας. Αυτά τα cookies σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας και δεν αναγνωρίζουν την προσωπική ταυτότητα του χρήστη. 

• «Cookies στόχευσης/διαφήμισης»: Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης και προσφορών, που ταιριάζουν στον χρήστη και τα ενδιαφέροντα του. 

• «Cookies επιδόσεων και ανάλυσης»: Αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. 

Σύνδεσμοι - LINKS με άλλες ιστοσελίδες. 

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων 1 ουδεμία ευθύνη φέρει η επιχείρησή μας, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητα τους. Συνεπώς για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites, τα οποία φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση τού εν λόγω προβλήματος. Η επιχείρησή μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ' οιονδήποτε τρόπο. Για οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη τών websites αποκλειστικό υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε διαχειριστής/ιδιοκτήτης τού website αυτού.